IA MPSVR SR - Riverstream

Regionálna online konferencia

Hodnota človeka v sociálnych službách

Odborná konferencia bola organizovaná Implementačnou agentúrou MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Cieľom konferencie bolo spolu s účastníkmi z oblasti poskytovania sociálnych služieb zhodnotiť zistenia pri poskytovaní sociálnych služieb, príklady dobrej praxe a skúsenosti prijímateľov sociálnych služieb.
video-underlay

Foto galéria

Fotky z príprav i celého priebehu projektu

Podobné eventy

Správny prístup prináša pozitívne výsledky

LGBTI+ Business Forum 2022

10. ročník Fóra na tému “Rovnosť príležitostí: výzva pre Slovensko”.

Positive Leadership Conference 2022

Konferencia o efektívnej motivácii, komunikácii a vedení ľudí

Máte záujem o podobný event?

Neváhajte nás kontaktovať.