Oplatí sa organizovať konferencie online?

streaming

Skúsení manažéri dobre vedia, že je niekoľko spôsobov ako zorganizovať úspešné obchodné či pracovné stretnutie, odborné workshopy alebo konferencie rôzneho obsahu a zamerania. Príprava a samotná realizácia takýchto projektov nie je najjednoduchšia. Niekedy sa dokonca môžu dodržiavať všetky odporúčania a pokyny skúsených organizátorov a záujem o konkrétne akcie nie je vôbec veľký. Môže to byť dôsledok pôsobenia mnohých faktorov a okolností. Napriek tomu je tu k dispozícii aktuálna cesta, ako zvýšiť dosah danej konferencie alebo školenia. Na pomoc prichádza živé online vysielanie.

Online konferencie sú skvelou príležitosťou

    Oplatí sa vysielať rôzne udalosti online? Aké sú výhody a nevýhody tohto prístupu? A kde môžete zorganizovať online konferenciu? Na tieto a ďalšie otázky budeme reagovať v tomto príspevku, ktorý celý fenomén priamych prenosov trochu priblíži. Online vysielanie priebehu rôzne zameraných konferencií je riešenie v ostatnom čase obzvlášť populárne. Preto stojí za to stručne vysvetliť, o čo vlastne ide.

    Online streamovanie konkrétnej konferencie nie je nič iné ako živé vysielanie distribuované a prezentované prostredníctvom internetu. Väčšinou túto možnosť využívajú veľké spoločnosti a organizátori rôznych odborných, kultúrnych aj športových podujatí. Ide samozrejme o veľmi výhodnú formu. Takejto konferencie, školenia či iného obchodného stretnutia je možné zúčastniť sa hocikde vo svete v reálnom čase.

Kde zorganizovať online konferenciu?

     Priamy prenos z konferencie je možné uskutočniť len v miestnostiach so špeciálnym technickým vybavením. Vďaka špičkovej technickej výbave, produkcii a personálu je prenášaný obraz a zvuk skutočne kvalitný. Streamovanie je dostupné aj na mobilných zariadeniach a navyše je možné ho online prezentovať vo viacerých jazykových verziách. Čo je samo o sebe veľká vymoženosť. Priamy prenos akejkoľvek dobre pripravenej  konferencie dáva celému projektu šancu osloviť mnohých stálych aj nových aktérov.

    Priamy prenos z konferencie je skvelou príležitosťou osloviť nové publikum. Pripravované dianie je možné nahlásiť vopred na sociálnych sieťach. Je to veľmi pohodlná forma cielenej formy propagácie. Ďalšou výhodou tohto online riešenia je fakt, že organizátori konferencie nie sú limitovaní počtom miest ani veľkosťou konferenčnej sály. Živé vysielanie umožňuje mnohým záujemcom zúčastniť sa jej programu aj diskusie na diaľku.

Prečo sa oplatí vysielať online konferencie?

     Pre mnohých záujemcov je online vysielanie skvelou príležitosťou a možnosťou ako byť pri tom a byť informovaní. Online streaming danej konferencie navyše ponúka množstvo príležitostí pre jej sponzorov. Počas technických prestávok či coffee breakov sa môžu ukázať divákom reklamné materiály od partnerov a sponzorov konkrétneho podujatia.

    Vysielať online prináša so sebou množstvo výhod pre organizátorov konferencie. Okrem už spomínaného rozsahu a dosahu, je to aj zaujímavá možnosť osloviť nových príjemcov. To všetko sa premieta do propagačných a finančných výhod. Je to skvelá príležitosť pre organizátorov konferencie, ktorí pripravujú nejaký nový a zaujímavý projekt.

SWOT analýza

      Pred rozhodnutím presunúť konferenčné podujatie do online mediálneho prostredia je potrebné vykonať SWOT analýzu. Jej cieľom je posúdenie vnútorných predpokladov hlavných organizátorov konferencie pre jej dôslednú prípravu aj úspešné uskutočnenie. Jej súčasťou je analýza určitého podnikateľského zámeru. Podrobenie rozboru i vonkajších okolností a obmedzení určovaných správaním sa trhu v danej oblasti.

     SWOT analýza hodnotí silné (strenghts), slabé (weaknesses) stránky organizátora konferencie, hrozby (threats) a príležitosti (opportunities) spojené s jej podnikateľským zámerom, projektom alebo stratégiou. Takto zozbierané informácie umožnia urobiť konečné rozhodnutie. Či sa vôbec organizátorovi oplatí uskutočniť priamy online prenos z jeho konferencie. Takéto analýzy by sa mali vždy posudzovať individuálne. Do úvahy je potrebné začleniť aj skúsenosti organizátora, nosnú tému konferencie či technické možnosti producentskej spoločnosti.

Online živý prenos je atraktívnou alternatívou

    Online podujatia sú dnes rovnako populárne ako tradičné podujatia. Ide o jednu z najzaujímavejších alternatív, ktorá ponúka množstvo výhod pre účastníkov aj organizátora. Digitálny priestor poskytuje komfortné podmienky na výrobu virtuálnej konferencie. Online prenos je vhodným doplnkom poskytovania informácií v našom reálnom každodennom svete. Jeho výhod je naozaj veľa a tu je niekoľko z nich:

  • väčší rozsah a dosah,
  • možnosť zúčastniť sa konferencie odkiaľkoľvek,
  • zníženie nákladov pre organizátorov konferencie,
  • možnosť byť prítomný pre uznávaných odborníkov a hostí z celého sveta,
  • online konferencia je vhodnou a výhodnou platformou na zdieľanie najnovších informácií, názorov a skúseností.

Audio-vizuálne a iné nástroje

    Virtuálne online konferencie môžu byť rovnako atraktívne ako živé podujatia. V prípade online konferencie môžu byť pozvaní odborníci, ktorí sú autoritami v danom odbore alebo odvetví nielen v regionálnom, ale aj v celosvetovom meradle. Zainteresovaní záujemcovia, ktorí sa konferenčného podujatia nemôžu osobne zúčastniť, sa môžu vyjadriť na diaľku odkiaľkoľvek vo svete.

    Nové audio-vizuálne nástroje môžu organizátorom virtuálnych konferencií poskytnúť príležitosť pozitívne prekvapiť publikum a pomôcť zvýšiť zapojenie širšej komunity. Online konferencia nie je len prenos audio-video materiálu. Väčšina platforiem pre online prenosy obsahuje také funkcie, ako je živý chat, prieskumy verejnej mienky a možnosť sťahovať materiály z online konferencií. Nepochybnou výhodou je aj možnosť nahrávať celý jej priebeh. Vďaka tomu sa môže videozáznam zdieľať bez časového obmedzenia. Populárne platformy ponúkajú aj prístup k rôznym prehľadom a štatistikám. Táto funkcia je užitočná najmä pre organizátorov opakujúcich sa konferenčných podujatí.

Zdielať na Facebooku
Zdielať na LinkedIne

Pozrite si naše referencie

BKT Summit 2022

Social Media Masters 2022

MED EXPO a Zoborské lekárnické dni

Zaujímate sa o

?

Ak chcete vedieť viac, stačí nás kontaktovať so záujmom o bezplatnú a nezáväznú konzultáciu.

Môže vás zaujímať